Jeg er født i 1967 og er gift med Søren, som er far til vores 4 piger. Vi bor i Risskov, og jeg nyder at bo tæt ved skov og strand. Jeg er imødekommende, livsglad, lyttende og en rummelig person. Jeg nyder at møde nye mennesker/forældre og skabe en gensidig samt ligeværdig dialog med udgangspunkt i dit/jeres behov.

Jeg er uddannet fysioterapeut og jordemoder og bruger den fagkombination dagligt - både i konsultationer, fødselsforberedelse og barselsperioden. Jeg har tidligere startet et samarbejde op med privathospitalet Ciconia samt Benfit, hvor jeg har stået for svangreundersøgelser, fødselsforberedelse, ekstra ressourceperson under fødslen samt vejledning og rådgivning i amning.

At blive forældre er den største gave i livet. Gaven der giver fantastiske og unikke oplevelser - med oplevelsen følger naturligt også udfordringer. Jeg er personligt og fagligt godt rustet til at hjælpe, støtte og rådgive jer kommende forældre til denne opgave igennem samtaler, praktisk vejledning, teori om graviditeten samt de 4  faser under fødslen. Derudover kommer vi omkring praktiske øvelser samt massage til at anvende under fødslen.

Jeg brænder for at klæde jer på til at blive forældre. Et emne som også står mit hjerte nær er amning - under hvert 5. barn bliver ikke ammet længe nok udfra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er især smerte og problemer, der får mødre til at stoppe. Derfor tilbyder jeg hjælp og rådgivning om amning allerede før fødslen samt besøg i hjemmet indenfor 24 timer, når du/I er kommet hjem med jeres nyfødte. Jeg vægter tillid og empati højt i samarbejdet med jer forældre.

Glæder mig til at møde dig/jer.

IMG_8953