Privatlivspolitik
Data jeg registrerer om dig:
Navn og efternavn, tlf. nummer, mailadresse og privatadresse noteres i journal. Jeg anmoder kun om cpr. nr., hvis du/I er medlem af Sygesikring Danmark - da det er muligt at få tilskud til privat jordemoder.
Personlig journal:
Som jordemoder fører jeg journal for at kunne give dig det bedste og mest optimale konsulationsforløb. Disse oplysninger vil du blive informeret om ved afslutning ved hver konsultation - så du/I er informeret om, hvad der er skrevet ned. Journalen hjælper mig til at forberede mig til næste konsultation og følge op på evt. ønske om uddybende spørgsmål.
Ovenstående data bruges alene af mig som forberedelse til din/jeres konsultation samt efterfølgende regnskab.
Alle data opbevares ansvarligt og sikkert ud fra gældende regler om opbevaring af persondata. Alle oplysninger slettes 30 dage efter endt forløb.
Videregives personoplysninger?
Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til andre og indsamler ikke oplysninger om dig hos andre.
Samtykkeerklæring:
Ved konsultationen starter du/I med at tilkendegiver, at du/I er bekendt med og accepterer denne persondatapolitik.
Sikker kommunikation:
Hvis du ønsker at give mig informationer om personfølsomme data, bedes du kontakte mig på telefon eller personligt give mig dem når vi mødes. Du bør ikke give mig personlige data over min Facebookside eller via mail.